Kontroll av propananlegg

Er det lenge sidan du har vore i bubilen eller campingvogna?
Veit du om gassutstyret er i orden?

Mange propanuhell skuldast gammalt og slitt utstyr, derfor er det viktig at du sjekker alt propanutstyret i god tid før sesongen byrjar.

  • Gassanlegg skal væra montert av kompetent personell
  • Jamnleg kontroll bør utførast, for å avdekka eventuelle avvik som lekkasjar osv

Dette kan du gjere sjølv

Sjekk datostemplingen på gasslangen. Produksjonsåret står på slangen. Etter 3 år bør gassanlegg få ny slange.

Sjekk datomerking på propanslangen

Me hjelper deg

Propanbehaldaren bør kontrollerast årleg og sjekkast for lekkasjer og slitte slangar og pakningar.

Me utfører kontroll av propananlegg i campingvogner, bubilar osv.

Kontakt

Klimaexpressen Helge Vik
Ytre Tangerås 20, 5630 Strandebarm

Telefon: +47 411 46 986

Kontakt

Klimaexpressen Helge Vik
Ytre Tangerås 20, 5630 Strandebarm

Telefon: +47 411 46 986